Video

Capoeira Oxumare Žilina – night movements

Capoeira Oxumare Žilina promo video

Capoeira Oxumare Žilina ako súčasť projektu:
Capoeira – tool for a change

Capoeira Oxumare Žilina Trailer

Tréningy akrobacie

Vystúpenie v Dome Techniky